Gaming PC
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 3 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i9 and GeForce RTX 2080 Ti
MEK ULTRA-GU208TC901B
  • Intel Core i9-9900K (8-core 3.6GHz, up to 5.0GHz)
  • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
  • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i7 and GeForce RTX 2080 Ti
MEK ULTRA-GU208TC7R1B
  • Intel Core i7-9700K (8-core 3.6GHz, up to 4.9GHz)
  • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
  • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i7 and GeForce RTX 2080
MEK ULTRA-GU2080C7R1B
  • Intel Core i7-9700K (8-core 3.6GHz, up to 4.9GHz)
  • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 256-bit
  • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.