Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 16 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GT 730 4GB Zone Edition
ZT-71115-20L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 4GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 DDR3
ZT-71103-10L
 • 96 Cores
 • 700 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 2GB Zone Edition
ZT-71113-20L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 4GB DDR3 SYNERGY Edition
ZT-71109-10L
 • 96 Cores
 • 700 MHz
 • 4GB DDR3 / 1066 MHz / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 2GB
ZT-71105-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 1GB Zone Edition
ZT-71114-20L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 1GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 2GB DDR5
ZT-71101-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 2GB DDR5 / 5010 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 DDR3
ZT-71104-10L
 • 96 Cores
 • 700 MHz
 • 1GB DDR3 / 1600 MHz / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 2GB DDR5
ZT-71118-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 2GB DDR5 / 5010 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730
ZT-71108-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 4GB DDR3 / 1800 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 2GB DDR5
ZT-71116-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 2GB DDR5 / 5010 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 1GB DDR3
ZT-71112-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 1GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 1GB DDR5
ZT-71111-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 1GB DDR5 / 5010 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 1GB DDR3 SYNERGY Edition
ZT-71110-10L
 • 96 Cores
 • 700 MHz
 • 1GB DDR3 / 1333 MHz / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 730 1GB
ZT-71106-10L
 • 384 Cores
 • 902 MHz
 • 1GB DDR3 / 1800 MHz / 64-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.