Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 4 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER Twin Fan
ZT-T20710F-10P
 • 2560 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme
ZT-T20710B-10P
 • 2560 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP
ZT-T20710D-10P
 • 2560 Cores
 • Boost: 1800 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 2070 SUPER AIR
ZT-T20710E-10M
 • 2560 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.