Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 6 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060
ZT-T20600K-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 OC
ZT-T20600N-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060
ZT-T20600H-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP
ZT-T20600D-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1800 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan
ZT-T20600F-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Extreme
ZT-T20600B-10P
 • 1920 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.