Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 5 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GT 710 1GB
ZT-71301-20L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 1GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 710 1GB PCIE x 1
ZT-71304-20L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 1GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 710 2GB
ZT-71302-20L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 710 2GB
ZT-71307-20L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
GeForce® GT 710 2GB DDR3
ZT-71305-10L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.