Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 7 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6
ZT-T16520J-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 Low Profile GDDR6
ZT-T16520H-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1590 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 Low Profile
ZT-T16500H-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 4GB GDDR5 / 8 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC
ZT-T16500F-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1695 MHz
 • 4GB GDDR5 / 8 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP
ZT-T16500D-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1725 MHz
 • 4GB GDDR5 / 8 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP GDDR6
ZT-T16520D-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6
ZT-T16520F-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.