Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 7 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP MAXX
ZT-T20810H-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm
ZT-T20810K-30P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1575 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme
ZT-T20810B-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP
ZT-T20810D-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Triple Fan
ZT-T20810F-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1605 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Twin Fan
ZT-T20810G-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1545 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Blower
ZT-T20810A-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1545 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.