Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 775 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
GTX470
ZT-40201-10P
 • 448 Cores
 • 607
 • 1280 MB / 3348 / 320
SO SÁNH
GTX 470 AMP! Edition
ZT-40202-10P
 • 448 Cores
 • 656
 • 1280 MB / 3402 / 320
SO SÁNH
GTX480
ZT-40101-10P
 • 480 Cores
 • 700
 • 1536 MB / 3696 / 384
SO SÁNH
GTX 480 AMP! Edition
ZT-40102-10P
 • 480 Cores
 • 756
 • 1536 MB / 3800 / 384
SO SÁNH
GT 520 PCIe x1
ZT-50608-10L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 64
SO SÁNH
GT 520 PCI
ZT-50610-10L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 64
SO SÁNH
GT 520 ZONE Edition
ZT-50602-20L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 64
SO SÁNH
GT 520 Synergy Edition
ZT-50603-10L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 64
SO SÁNH
GT 520
ZT-50601-10L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1600 / 64
SO SÁNH
GTX 550 Ti
ZT-50401-10L
 • 192 Cores
 • 900
 • 1024 MB / 4100 / 192
SO SÁNH
GTX 550 Ti Multiview
ZT-50403-10L
 • 192 Cores
 • 900
 • 1024 MB / 4100 / 192
SO SÁNH
GTX 550 Ti AMP! Edition
ZT-50402-10L
 • 192 Cores
 • 1000
 • 1024 MB / 4400 / 192
SO SÁNH
GTX 560
ZT-50701-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 1024 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 2GB
ZT-50705-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 2048 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Multiview
ZT-50706-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 1024 MB / 4008 / 256
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.