Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 775 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
GTS 250Eco
ZT-20110-10P
 • 128 Cores
 • 675 MHz
 • 1024 / 512 MB / 2000 MHz / 256-bit
SO SÁNH
GTS 250
ZT-20103-10P
 • 128 Cores
 • 738 MHz
 • 1024 / 512 MB / 2200 MHz / 256-bit
SO SÁNH
GTS 250
ZT-20101-10P
 • 128 Cores
 • 738 MHz`
 • 1024 / 512 MB / 2200 MHz / 256-bit
SO SÁNH
GTS 250AMP! Edition
ZT-20102-10P
 • 128 Cores
 • 750 MHz
 • 512 MB / 2300 MHz / 256-bit
SO SÁNH
GTX 260
ZT-X26E3KA-FSP
 • 192 Cores
 • 576 MHz
 • 896 MB / 1998 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 260AMP! Edition
ZT-X26E3KA-FCP
 • 192 Cores
 • 650 MHz
 • 896 MB / 2100 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 260AMP²! Edition
ZT-X26E3KE-FCP
 • 216 Cores
 • 650 MHz
 • 896 MB / 2100 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 260AMP²! Edition
ZT-X26E3KB-FCP
 • 216 Cores
 • 650 MHz
 • 896 MB / 2100 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 260AMP²! Edition
ZT-X26E3KC-FCP
 • 216 Cores
 • 650 MHz
 • 896 MB / 2100 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 260AMP²! Edition
ZT-X26E3KD-FCP
 • 216 Cores
 • 650 MHz
 • 896 MB / 2100 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 275
ZT-275E3KB-FSP
 • 240 Cores
 • 633 MHz
 • 1792 / 896 MB / 2268 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 275
ZT-275E3KB-FSP
 • 240 Cores
 • 633 MHz
 • 1792 / 896 MB / 2268 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX 275AMP! Edition
ZT-275E3KB-FCP
 • 240 Cores
 • 702 MHz
 • 896 MB / 2520 MHz / 448-bit
SO SÁNH
GTX280
ZT-X28E3LC-FSP
 • 240 Cores
 • 602 MHz
 • 1024 MB / 2214 MHz / 512-bit
SO SÁNH
GTX280
ZT-X28E3LA-FSP
 • 240 Cores
 • 602 MHz
 • 1024 MB / 2214 MHz / 512-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.