Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 13 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC 240GB MD500 SSD
ZTSSD-S11-240G-MD
 • 240GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 560 MB/s Read
 • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 120GB MD500 SSD
ZTSSD-S11-120G-MD
 • 120GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 525 MB/s Read
 • up to 480 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 120GB TD400 SSD
ZTSSD-S11-120G-TD
 • 120GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 550 MB/s Read
 • up to 370 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC SONIX PCIE 480GB SSD
ZTSSD-PG3-480G-LED
 • 480GB
 • NVME 1.2 PCIE Gen 3 x 4
 • Up to 2,600 MB/s Read
 • Up to 1,300 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T400 240GB SSD
ZTSSD-S11-240G-P
 • 240GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 550 MB/s Read
 • up to 450 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T400 120GB SSD
ZTSSD-S11-120G-P
 • 120GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 550 MB/s Read
 • up to 450 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 960GB SSD
ZTSSD-A5P-960G
 • 960GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 540 MB/s Read
 • up to 520 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 120GB SSD
ZTSSD-A5P-120G
 • 120GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 550 MB/s Read
 • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC SONIX PCIE 480GB SSD
ZTSSD-PG3-480G-GE
 • 480GB
 • NVME 1.2 PCIE Gen 3 x 4
 • Up to 2,600 MB/s Read
 • Up to 1,300 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 240GB SSD
ZTSSD-A5P-240G
 • 240GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 550 MB/s, 4K Read speed: 336 MB/s Read
 • up to 500 MB/s, 4K Write speed: 362.9 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 480GB Premium Edition SSD
ZTSSD-A5P-480G-PE
 • 480GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 520 MB/s Read
 • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 240GB Premium Edition SSD
ZTSSD-A5P-240G-PE
 • 240GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 520 MB/s Read
 • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 120GB SSD
ZTSSD-A4P-120G
 • 120GB
 • SATA III 6.0 Gb/s
 • up to 520 MB/s Read
 • up to 170 MB/s Write
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.